lunes, 31 de enero de 2011

Defensa dels Animals

La gran complexitat del panorama que envolta els animals no ha de ser obstacle, però, per intentar racionalitzar i humanitzar el seu tracte, posant en la mesura del possible els mitjans adients per assolir una relació més equilibrada i respectuosa. Els animals no són mers objectes inanimats que es regeixen únicament pel dret a la propietat. Cal establir una relació ètica amb els animals basada en el respecte, superant la visió de “propietat” o de “recurs” , tot tenint en compte que els animals senten i són subjectes amb necessitats tals com viure, ser lliures , no esser torturats i gaudir de la seva integritat física. Aquest reconeixement te com a conseqüència la defensa i protecció dels animals que impedeixin l’explotació abusiva i cruel, el maltractament o el patiment.

Cal una veritable conscienciació social tot desenvolupant campanyes divulgatives i informatives realitzades en escoles i també a la població general. El desenvolupament de la conscienciació i la sensibilització en el respecte cap als animals ha de prevenir i reduir i el maltractament i la violència exercida contra aquests. Una conscienciació general de la població i la sensibilització porta cap a una conducta responsable i cívica en la defensa dels animals i la preservació de la fauna i els seus hàbitats. Per tot això, és necessària una política integral de defensa dels animals, de conservació dels seus hàbitats i d’actuació contundent contra els humans que els agredeixen.

Aquestes actuacions s’especifiquen en que cal eliminar cria i caça d'animals per lluir la seva pell; en que cal regular el transports llargs d’animals i mai en condicions precàries; en que cal abolir les festes cruels amb animals i els espectacles de tortura; en que cal regular la caça amb una llei que comporti un control estricte i restringit de les modalitats de caça per motius de protecció animal i seguretat de les persones, i que tingui cura també del tracte dels caçadors envers els seus gossos; en que cal perseguir el tràfic i la captura d’espècies protegides; en que cal replantejar el paper dels zoos i dels animals fora dels seus hàbitats naturals; en que cal legislar sobre la tinença i abandonament dels animals de companyia , en el sentit de que la tinença d’un animal sigui una responsabilitat i en qualsevol cas la persona respongui envers aquesta responsabilitat, tot promovent l’adopció i la acollida dels animals abandonats; en que es millorin les condicions dels centres de acollida municipals i que els municipis exercitin les seves competències en recollida d'animals, control de les botigues, control de l’exposició dels animals als aparadors, compravenda il•legal, o control de la cria dels animals de companyia, enfortint, l’acció inspectora dels ajuntaments (intervencions en cas de maltractament, abandonament, venda il•legal, baralles de gossos, control del microxip, etc.); en que s’eviti la cria intensiva de animals promovent la cria extensiva, tot vetllant pel seu benestar a les produccions, tot eradicant els mètodes cruels i tot reforçant les mesures inspectores i de vigilància, i el sacrifici de manera; i en que cal abolir progressivament la experimentació amb animals, amb la validació de mètodes alternatius a l’experimentació animal i tot reconeixent el dret de la objecció de consciencia envers aquesta pràctica.

La defensa dels animals és també la defensa de la biodiversitat. La biodiversitat és un procés històric natural molt antic, precisament per això la diversitat biològica té el dret inaliable a continuar en la seva existència. i lluitem per desenvolupar una societat més sostenible, i això inclou incorporar al nostre discurs la problemàtica dels animals en tots els seus camps d’incidència. La biodiversitat al esser indispensable com a element per la nostre pròpia supervivència i també dóna una pista sobre la nostra evolució i com funcionen els ecosistemes. S’ha de reforçar els instruments de gestió per a la protecció dels espais naturals i corredors biològics del país amb l’objectiu de protegir els hàbitats de la fauna salvatge. També s’ha actuar contra les causes concretes de la pèrdua de ecosistemes, i per tant, de biodiversitat com la tala de boscos, la degradació dels sols, la contaminació ambiental o la caça i la pesca excessives.


NOTA: ESPERO LES VOSTRES OPINIONS DES DE LA SENSIBILITAT CAP ALS ANIMALS , PERQUE AQUEST TEXT ÉS UN "REFRITO" D'IDEES QUE EM VAN ENCARREGAR ESCRIURE i RECOPILAR.

1 comentario:

La mare dijo...

Miau, meu, marramiau,guauu,guauu.(traducción)gracias gracias en nombre de todos los animalitos.